Over deze keuzehulp

De CRPC keuzehulp is ontwikkeld om patiënten, urologen en internist-oncologen te ondersteunen bij het maken van een weloverwogen behandelkeuze.

Voor wie is de keuzehulp?

De CRPC keuzehulp is voor mannen met Castratie Resistent Prostaatcarcinoom met:
  • meerdere opeenvolgende stijgingen van PSA
  • en/of progressie bij beeldvormend onderzoek

Medische inhoud

De medische inhoud van de keuzehulp is gebaseerd op actuele wetenschappelijke kennis en Nederlandse richtlijn, opgesteld door de Nederlandse Vereniging voor Urologie en de Europese richtlijn (EAU).
De inhoud wordt continu up-to-date gehouden.
Referenties
Nederlandse richtlijn prostaatcarcinoom, versie 2.1, modulaire revisie 2016. Verantwoording: Nederlandse Vereniging voor Urologie. Beschikbaar via: oncoline.nl

Europese richtlijn: Mottet N, Conford P, Bellmunt J et al. EAU guidelines on prostate cancer. Eur Urol 2016.68.2138. Beschikbaar via: sciencedirect.com

Beer TM, Armstrong AJ, Rathkopf DE, et al. Enzalutamide in Metastatic Prostate Cancer before Chemotherapy. N Engl J Med 2014

Petrylak DP, Tangen CM, Hussain MH, et al. Docetaxel and estramustine compared with mitoxantrone and prednisone for advanced refractory prostate cancer. N Engl J Med 2004: 351:1513-20

Tannock IF, de Wit R, Berry WR, et al. Docetaxel plus prednisone or mitoxantrone plus prednisone for advanced prostate cancer. N Engl J Med 2004: 351:1502-12

Ryan CJ, Smith MR, de Bono JS, et al. Abiraterone in metastatic prostate cancer without previous chemotherapy. N Engl J Med 2013: 368:138-48 Version 2, 201-02-02

Rathkopf DE, Smith MR, de Bono JS, et al. Updated interim efficacy analysis and longterm safety of abiraterone acetate in metastatic castration-resistant prostate cancer patients without prior chemotherapy (COU-AA-302). Eur Urol 2014

Dy SM, Asch SM, Naeim A, Sanati H, Walling A, Lorenz KA. Evidence-based standards for cancer pain management. J Clin Oncol 2008: 26:3879-85

Liepe K, Kotzerke J. A comparative study of 188Re-HEDP, 186Re-HEDP, 153Sm-EDTMP and 89Sr in the treatment of painful skeletal metastases. Nucl Med Commun 2007: 28:623-30

Parker C, Nilsson S, Heinrich D, et al. Alpha emitter radium-223 and survival in metastatic prostate cancer. N Engl J Med 2013: 369:213-23

Nilsson S, Franzen L, Parker C, et al. Two-year survival follow-up of the randomized, double-blind, placebo-controlled phase II study of radium-223 chloride in patients with castration-resistant prostate cancer and bone metastases. Clinical genitourinary cancer 2013: 11:20-6

Aapro M, Abrahamsson PA, Body JJ, et al. Guidance on the use of bisphosphonates in solid tumours: recommendations of an international expert panel. Ann Oncol 2008: 19:420-32

Diel IJ, Fogelman I, Al-Nawas B, et al. Pathophysiology, risk factors and management of bisphosphonate-associated osteonecrosis of the jaw: Is there a diverse relationship of amino-and non-aminobisphosphonates? Crit Rev Oncol 2007: 64:198-207

Mottet N, Clarke N, De Santis M, Zattoni F, Morote J, Joniau S. Implementing newer agents for the management of castrate-resistant prostate cancer: what is known and what is needed? BJU Int. 2015 Mar;115(3):364-72.

Patel NK, Finianos A, Whitaker KD, Aragon-Ching JB. Advanced prostate cancer - patient survival and potential impact of enzalutamide and other emerging therapies. Ther Clin Risk Manag. 2014 Aug 16;10:651-64.

Manokumar T, Aziz S, Breunis H, Rizvi SF, Joshua AM, Tannock IF, Alibhai SM. A prospective study examining elder-relevant outcomes in older adults with prostate cancer undergoing treatment with chemotherapy or abiraterone. J Geriatr Oncol. 2016 Mar;7(2):81-9.

Parker, C, Nilsson, S, Heinrich, D, et al. Alpha emitter radium-223 and survival in metastatic prostate cancer. N. Engl. J. Med. 2013;369(3):213–223.

Shore, ND. Radium-223 dichloride for metastatic castration-resistant prostate cancer: the urologist's perspective. Urology. 2015 Apr;85(4):717-24.

Baldari S., Boni G., Bortolus R., et al. Management of metastatic castration-resistant prostate cancer: A focus on radium-223: Opinions and suggestions from an expert multidisciplinary panel. Crit Rev Oncol Hematol. 2017 May;113:43-51.
Laatste update
28 juni 2022
Voor de updateronde hebben patiënten(vertegenwoordigers) en experts input geleverd van ProstaatKankerStichting.nl, Amphia, ETZ, Haga ziekenhuis, Jeroen Bosch Ziekenhuis, Radboudumc, Reinier de Graaf, Wilhelmina Ziekenhuis Assen.

Ontwikkeling, onderzoek en implementatie

De keuzehulp is goedgekeurd door de Nederlandse Vereniging voor Urologie en patiëntenvereniging ProstaatKankerStichting.nl
Nederlandse Vereniging voor Urologie Prostaatkanker Stichting
Voor de ontwikkeling is een landelijke werkgroep opgericht onder leiding van dr. Paul Kil. Deze werkgroep is verantwoordelijk voor de medische inhoud. Daarnaast hebben patiënten, urologen en internist-oncologen meegewerkt aan het behoeften- en gebruikersonderzoek van de keuzehulp.

De CRPC keuzehulp is en initiatief van dr. Paul Kil met ZorgKeuzeLab als ontwikkel- en implementatiepartner.
ZorgKeuzeLab

Verantwoordelijken medische inhoud

Dr. Isabel de Angst
Dr. Isabel de Angst
AIOS
Erasmus MC
Dr. R.E.D. Lamers
Dr. R.E.D. Lamers
Uroloog
Groene Hart Ziekenhuis
Dr. I.M. van Oort
Dr. I.M. van Oort
Uroloog
Radboudumc
Dr. F. van den Berkmortel
Dr. F. van den Berkmortel
Internist-oncoloog
Zuyderland
A.W. Coumou
A.W. Coumou
Internist-oncoloog
ETZ
Drs. A.C.M. van de Luijtgaarden
Drs. A.C.M. van de Luijtgaarden
Internist-oncoloog
Reinier de Graaf Gasthuis
Dr. M.L. Wumkes
Dr. M.L. Wumkes
Internist-oncoloog
Jeroen Bosch Ziekenhuis
Dr. P. Nieboer
Dr. P. Nieboer
Internist-oncoloog
Wilhelmina Ziekenhuis Assen
Dr. H.A.A.M. Maas
Dr. H.A.A.M. Maas
Klinisch geriater
ETZ

Financiering

Stichting Delectus, KWF en ZorgKeuzeLab hebben financieel bijgedragen aan de ontwikkeling en wetenschappelijk onderzoek naar de keuzehulp.

De Nederlandse Vereniging voor Urologie en ZorgKeuzeLab streven breed gebruik van de CRPC keuzehulp na. Aansluitend aan de ontwikkeling vindt daarom onderzoek plaats, waarin de effectiviteit en de beste implementatiestrategieën van de keuzehulp worden onderzocht.

Voor implementatieondersteuning bij ziekenhuizen en het up-to-date houden van de keuzehulp vragen we ziekenhuizen om een bijdrage via een abonnement. Zo borgen we de kwaliteit en continuïteit van de keuzehulp.

Privacy

ZorgKeuzeLab vindt het belangrijk dat privacy geborgd is bij het gebruik van de keuzehulp. Bekijk hier hoe dat geregeld is.

Copyright

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door opnamen of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgevers.